2 Responses to Cross your fingers

  1. moncat says:

    Certament cal ser un autèntic equilibrista per arribar a la barca.
    El deplorable estat de tot plegat, no fa justícia al elegant i impecable BN.

    • Ferran says:

      Moltes gràcies, Ramon. Dec tindre una mica d’ànima de drapaire, perquè sempre m’han atret el indrets abandonats o ruïnosos. En aquest cas però, és cert que l’embarcador no fa justícia a l’embriagadora bellesa del Delta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *